Ana Sayfa
BÜYÜK ARKANA
Sayı Kart Anahtar Sözcük Anahtar İfade Astrolojik Karşılığı Mitolojik İmge

I Ching Karşılığı

0(XXII) Joker Açık fikirlilik, risk alma, içindeki sesi dinleme, çocuksuluk. İçimdeki çocuğun beni sürüklediği serüvene açığım. Uranüs/Merkür, açık fikirlilik, merak, spontanlık ve çılgınlıklar anlamında, Neptün’le bağlantıda olduğunda yol göstericiye sahip olduğunun ifadesi olarak. Perceval, budala kıyafetleriyle yola çıkan ve bu uzun arayışı sonrasında Kutsal Kâse Kralı olan.

25 Wu Wang

Masumiyet

(Beklenmeyen)

I Büyücü Yaratıcı inisiyatif, beceri, yetenek ve özgüven.  İçsel kesinliğim sayesinde varolan tüm yaratıcılığımı sanki oyun oynar gibi ortaya koyabiliyorum. Güneş, güç ve karizma anlamında, Merkür, beceriklilik, yeteneklilik konusunda. Yaratan; veya Daidalos, dâhi mucit, yaratıcı üstat ve Antik Çağ zanaatkârı.

1 Ch’ien

Yaratıcı Güç

II Azize Sezgisel güç ve bütünlük, olmaya bırakabilme.  Sezgilerime ve algılarıma güveniyorum. Ay, lunar (aya özgü) bilincimizin, duyguların ve bilinç dışı enerjilerimizin gücünün ifadesi olarak. Her Şeyi Veren Cennet Kraliçesi, ana erki, yaratan, başlatan; bilinen birçok ismiyle: Eurynome, Maya, Nut; veya kutupsal görünümü: Isis – Neftis, Havva – Lilith, Inanna – Ereskigal, Demeter – Persephone.

2 K’un

Doğal Yanıt

III İmparatoriçe Doğanın gücü, yeninin doğuşu, güzellik, dişil güç ve bilgelik. Güç ve güzellik doluyum, başkalarına sevgi ve destek veriyorum. Venüs Boğa’da, doğurganlık ve büyüme anlamında. Büyük Ana Tanrıça, bilinen tüm isimleriyle: Inanna, İştar, Anat, Astarte, Aphrodite ve Demeter ve Toprak Ana: Gaia ya da Rhea.

48 Ching

Kuyu

IV İmparator Düzen, otorite, azim, liderlik, eril güç ve maddesel başarı. Otoriteme ve disiplinime güveniyorum, hükmederken hizmet ediyorum. Güneş Oğlak’ta, sorumluluk, düzen, güvenlik, yapı, süreklilik ve azim anlamında. Musevilerin atası: Hz. İbrahim, İshak ve Yakup.

7 Shih

Ordu

V Aziz Anlam arayışı, manevî değerlerin edinilmesiyle oluşan güven,erdem. İhtiyacım olan yol gösterici ve bilgelik benim kendi içimde. Güneş Yay’da, dini değerleri duyuran ve öğreten kişi olarak. Chiron, bilge Kentaur ve insansever: birçok kahramanın öğretmeni ve eğitmeni.

45 Ts’ui

Bir Araya Getirme

VI Aşıklar Sevgiyle verilen karar,yol ayrımı, kendini eril ve dişil yönleriyle sevme. Karşımdakini (kendimi) tüm yönleriyle seviyorum (kabul ediyorum) ve verdiğim karar tüm kalbimle verdiğim karardır. Venüs/Jüpiter, büyük aşkın ifadesi olarak ve Venüs/Mars, sevgiyle verilen karar olarak. Sabah yıldızıyla temsil edilen Aşk Tanrıçası Aphrodite, Inanna ve Venüs ve onun okçu eril karşılığı Eros, Amor ve Cupido; veya Hera, Athena ve Aphrodite arasında seçim yapması gereken Paris.

8 Pi

Birlik

VII Araba Yaşam deneyimi, çelişkilerin üstesinden gelme, bilinçlenme, yeniye ve hedefe yönelme. Hedefime ulaşabilmek için güçlüklerle mücadele etmeye ve kendimi yönlendirmeye hazırım. Koç, güçlerin harekete geçmesi olarak. Güneş kahramanın yola çıkışı, ama aynı zamanda düşüşü; tanrıların ve kahramanların oğulları: Phaethon, İkaros ve de kanatlı at Pegasus’a binen Bellerophontes.

4 Meng

Gençlik Deneyimsizliği

VIII

(XI)

Adalet Dürüstlük, denge, adalet, objektif bakış ve yargı. Ben yaşama nasıl yaklaşırsam, yaşam da bana öyle yaklaşır.  Jüpiter/Mars, yargı gücü olarak ve Venüs Terazi’de, adalet ve denge anlamında. Grek Horalar : Dike (adalet) ve Eunomia (yasallık).

21 Shih Ho

Isırıp Koparma, Reform

IX Ermiş Dış etkilerden bağımsızlaşma, içe dönme, kendini algılama, içsel huzur, kendi ışığını bulma. İçimi dinliyorum ve yalnızlığımından keyif alıyorum. Satürn Kova’da, bilgelik için çabalama ve bağımsızlığı koruma olarak. Nestor, Agamemnon’un ve Truva savaşındaki diğer kahramanların bilge danışmanı.

52 Ken

Kımıldamayan, Dağ

X Kader Çarkı Yolunda gitmeyen olaylar, kendi kaderinin sorumluğunu eline alma, büyüme ve olgunlaşma.  Benim işim kaderimi kabul etmek ve ona şekil vermek. Satürn iş başında, zamanın efendisi ve usta olarak. Talih Tanrıçası Tykhe veya Fortuna (vortumna’dan geliyor = yılı (çarkı) döndüren).

50 Ting

Kazan

XI

(VIII)

Güç Hayvansal doğamızla uzlaşarak onun enerjilerini cesarete dönüştürme, öz farkındalık, yaşamı kabul, arzu ve tutku. Yaşam benim için bir tutku, içgüdüsel korkularım ise cesaret kaynağım.  Aslan, yaşamı kabul, yaşama gücü, kibir, arzu ve tutku anlamında. Bir aslanın üzerine çıplak olarak binmiş tanrıçalar: Hepa, Hitit fırtına tanrısının karısı; Hebe, Herakles’in karısı. Veya İştar, Gök Boğasını Gılgameş’in şehri Uruk’a saldırtan büyük Babil Tanrıçası; bir aslanı hiç silah kullanmadan yenen Grek nympha Kyrene.

26 Ta Ch’u

Büyüğün Evcilleştirici Gücü

XII Asılan Zorunlu dinlenme, yeniye teslim olabilmek için tıkanmış olan eskiyi feda etme, yeni dünya görüşü ve yaşam yolu kazanma. Yeni yaşam yolumu ancak eski çıkmaz yoldan vaz geçersem  bulabilirim. Balık, özveri ve manevî aydınlanma anlamında. Güneş 12. evde, tutsaklık ve derin kavrayışın gücüyle kişinin yaşam yolunun değişmesi olarak. Zincirlenen ve asılan bütün kahramanlar: Kafkas Dağlarında zincirli Prometheus, Yggdrasil’de asılı Odin, çam ağacında Attis, güney gökkubede Orion takımyıldızı olarak Şamhazay. Fakat aynı zamanda balığın karnındaki Hz. Yunus.

12 P’i

Durgunluk

XIII Ölüm Ayrılık, dönüşüm, eskinin sona ermesi, yeninin doğuşu, yaşamın sürekliliği Ölmeden yaşayamam. Satürn 8. evde. Sınırlamaların, ayrılıkların, ve ölümle yaşamın oluşumuna ilişkin vedaların gezegeni. Thanatos (Ölüm) ve Hypnos (Uyku) kardeşler, Gece (Nyks)’nin oğulları.

59 Huan

Dağılma

XIV Denge Uyum, denge, ölçülülük, kararlılık, kişinin kendisiyle uzlaşması, çevreyle uyumlaşma. Yaşamımdaki kutupları uzlaştırdıkça güçleniyor ve bütünleşiyorum. Venüs, uyum ve denge anlamında. Nemesis, Greklerin adil denge Tanrıçası ve ilâhi düzenin bekçisi.

15 Ch’ien

Alçak Gönüllülük

XV Şeytan Bağımlılık, maddî güce meyletme, iyi niyet yoksunluğu, gögemizle yüzleşme. Korku ve zayıflıklarımla yüzleşiyor ve onları yaratıcı bir enerjiye dönüştürüyorum. Pluto, karanlık güç olarak ifadesinde. Şeytan, bu dünyanın Hükümdarı/Prensi, düşmüş melekler Şamhazay, Azazel, Helel, Samael ve şeytanla özdeşleştirilen düşmüş Sabah Yıldızı Lucifer; hain Yahuda.

36 Ming I

Işığın Kararması

XVI Kule İnşa ettiğimiz eski güvenli yapıların beklenmedik bir şekilde yıkılışı ve yeni için yer açılışı. Bilinenden özgürleşmek, öz farkındalık. Kendi sınırlarım ve yapılarım yıkılıyor, çünkü artık onlara sığmıyorum. Uranüs/Satürn, kabukların aniden kırılması olarak. Babil kralı Belşazar’a görünen bir el tarafından duvara yazılan Menetekel kehaneti; veya Titan Kronos’un oğlu Zeus tarafından hadım edilmesi; Babil Kulesi, Eriha’nın borazanları, Sodom ve Gomore’nin yıkılması.

51 Chen

Tahrik Eden, Şok

XVII Yıldız Kendine güven, geleceğe ilişkin umutlar, beklentiler,  yaşam enerjisi, ufkumuzun ötesini kavrayış. İçimden yansıyan ışık bana beklentilerimi gerçekleştirmenin yolunu gösteriyor. Jüpiter 11. evde, güven ve ileri görüşlülük anlamında. Binah veya Sophia daha yüksek anlam prensibi olarak, veya Bilgeliğin Yedi Sütunu – Isis’in Kehanet Rahibesi.

61 Chung Fu

İçsel Doğruluk

XVIII Ay Korku, endişe, belirsizlik, kâbuslar, karanlık önseziler, kavranamayanla yüzleşme, bilinçdışıyla mücadele. Aydınlığa kavuşabilmek için en derin karanlıkları aşmam gerekiyor. Ay Akrep’te, ruhun derinliklerinin karanlık bilgisi olarak veya Güneş 8. evde, yer altı dünyasına iniş olarak. Girit Kralı Minos’un labirenti, veya Orpheus, Odysseus, Herakles, Psykhe ve Aineias’ın Hades’e yolculukları.

29 K’an

Uçurum, Su

XIX Güneş Yaşama sevinci, yaratıcı enerji, özgüven, özbilinç, içtenlik, iyimserlik, sevecenlik, başarı. İçimdeki çocuk yeniden doğuyor. Güneş 5. evde, yaşam keyfi, yaratıcılık ve oyunbaz eğlence anlamında. Büyük güneş tanrıları Ra, Helios, Sol ve ışığın güçleri; veya benzemez kardeşler Gılgameş ve Enkidu’nun ya da Perceval ve Feirefis’in karşılaşma ve uzlaşmaları.

24 Fu

Geri Dönüş

(Dönüm Noktası)

XX Mahkeme (Hüküm) Kurtuluş, özgürleşme, bilincin uyanışı, geçmişteki gayretlerin  semeresini alma, her anlamdaki hazinemize giden yol. Beni kısıtlayan tüm duygu ve düşüncelerimi serbest bırakıyorum ve ruhumun uyanışını hissediyorum. Jüpiter/Uranüs’ün Güneş’le uyumlu bağlantısı veya Kova Burcu, kurtuluşun ve özgürleşmenin ifadesi olarak. Hazinenin çoğalması; güzel tutsağın kurtarılması; hayat veren iksirin bulunması; aynı zamanda yeniden dirilen veya yer altından kaçan tanrı ve tanrıçalar: Inanna, Osiris, Orpheus, Odysseus, Herakles, Psykhe ve Aineias.

40 Hsieh

Kurtuluş

XXI Dünya Kahramanın yolculuğunun mutlu sonu. Kişinin kendisiyle ve evrenle bütünleşerek kazandığı "bir"lik.  Hedefe varma,ait olduğumuz yer, bir evrenin tamamlanışı.  Mutluluk, başarı, ve uyum. Ben "bir"im ve yerimi buldum. Jüpiter Balık’ta, özgürleşmenin ifadesi olarak veya Jüpiter Satürn’le uyumlu bağlantıda, mutlu son anlamında. Geri kazanılan Cennet, Kutsanmışların Adası, Cennet Bahçeleri.

55 Feng

Bolluk

Güneş İlhan, 2005, İstanbul

 

Kaynakça: 

Hajo Banzhaf, Tarot Yol Rehberi, 2004 (İlhan Yayınevi)

Juliet Sharman-Burke, The Complete Book of Tarot, 1985 (Pan Books)

Gerd Ziegler, Tarot Mirror of the Soul, 1988 (Red Wheel/Weiser)

A. T. Mann, The Elements of the Tarot, 1993 (Element Books)

Kahramanın Yolculuğu ve Büyük Arkana

tarotdergisi@gmail.com

 

Başa Dön

 

© 2005-2021, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.